Centralt innehåll

Tyska

Eleven ska få kännedom om levnadsförhållanden, kultur- och samhällsliv hos de folk som talar tyska. Eleven ska lära sig att förstå talad tyska, att muntligt använda språket i enkla vardagliga situationer, att läsa, förstå och skriva okomplicerad text. Undervisningen ska sträva till att eleven från början får lära sig ett så naturligt och korrekt uttal som möjligt med för språket karakteristisk betoning, rytm och intonation.

 • Substantiv
  • ackusativ- och dativobjekt
 • Prepositioner
  • med ackusativ och/eller dativ
 • Verb
  • modala hjälpverb
  • regelbundna och oregelbundna verb i presens och perfekt
  • perfekt med sein
  • preteritum
  • imperativ
 • Pronomen
  • personliga pronomen i ackusativ och dativ
  • possessiva pronomen i ackusativ och dativ
 • Räkneord
  • ordningstal
 • Bisatser