Centralt innehåll

Finska

Eleven ska få bekanta sig med typiska drag i det finska språket, med den finska kulturen och med finska språkmiljöer. Undervisningen fäster uppmärksamhet vid skillnader mellan talad och skriven finska och att jämför det finska språket med andra språk eleven studerar. Eleven ska lära sig att förstå talad finska, att muntligt använda språket i enkla vardagliga situationer, att läsa, förstå och skriva okomplicerad text. Språkvetenskapliga begrepp används för att förbereda eleven för vidare språkstudier.

Grundläggande grammatik som tas upp är:

  • nominativ singular och plural
  • genitiv singular
  • ablativ och allativ i singular
  • adessiv och inessiv i singular
  • partitiv singular
  • jakande och nekande presens
  • ordningstal i grundform

I den åländska grundskolan finns inte modersmålsinriktad finska som valmöjlighet. En elev som har en tvåspråkig bakgrund, med finska som det andra språket, kan ges möjlighet att fördjupa sig i det finska språket och kulturen genom individuella uppgifter för att främja elevens språkutveckling.