Centralt innehåll

Franska

Eleven ska få kännedom om levnadsförhållanden, kultur- och samhällsliv hos de som talar franska. Eleven ska lära sig att förstå talad franska, att muntligt använda språket i enkla vardagliga situationer, att läsa, förstå och skriva okomplicerad text. Undervisningen ska sträva till att eleven från början får lära sig ett så naturligt och korrekt uttal som möjligt med för språket karakteristisk betoning, rytm och intonation.

 • Substantiv

  • bestämd och obestämd form i singular och plural

  • genitiv

  • partitiv artikel

 • Verb

  • presens av regelbundna verb

  • vanliga oregelbundna verb i presens

  • passé composé med avoir

  • futur proche

  • reflexiva verb

 • Adjektiv

  • komparation

  • placering och böjning

 • Pronomen

  • personliga pronomen som subjekt och direktobjekt

  • possessiva

  • demonstrativa

 • Räkneord

  • grundtal

  • ordningstal

 • Prepositioner

 • Negationer

 • Frågeord och frågekonstruktioner