Centralt innehåll

Finska

Eleven ska få bekanta sig med typiska drag i det finska språket, med den finska kulturen och med finska språkmiljöer. Undervisningen fäster uppmärksamhet vid skillnader mellan talad och skriven finska och jämför det finska språket med andra språk eleven studerar. Eleven ska lära sig att förstå talad finska, att muntligt använda språket i enkla vardagliga situationer, att läsa, förstå och skriva okomplicerad text. Språkvetenskapliga begrepp används för att förbereda eleven för vidare språkstudier.

Strukturer

 • nominativ singular och plural

 • genitiv singular

 • adessiv och inessiv i singular

 • partitiv singular

 • ordningstal i grundform

 • jakande och nekande presens

 • lokalkasus i singular

 • ackusativ- och partitivobjekt

 • tidsuttryck

 • imperativ 2. person singular

 • jakande preteritum