Centralt innehåll

Ryska

Eleven får följa med hur livet kan se ut för olika ryskspråkiga jämnåriga på ryska språkområden. Eleven får lära sig att förstå talad ryska, att muntligt använda språket i enkla vardagliga situationer, att läsa, förstå och skriva okomplicerad text. Undervisningen ska sträva till att eleven får lära sig ett så naturligt och korrekt uttal som möjligt med för språket karakteristisk betoning, rytm och intonation.

 • Substantiv

  • alla kasusformer i singular

  • aktuella kasusformer i plural

 • Adjektiv

  • långa och korta former

  • komparation

 • Prepositioner

  • prepositionalis

  • ackusativ

  • instrumentalis

 • Verb

  • verbböjningen och aspekt, rörelseverb, imperativ, konditionalis, måste -uttryck, introduktion till gerundier och particip, passiv

 • Pronomen

  • personliga pronomen

  • possessiva pronomen

  • demonstrativa pronomen

 • Räkneord

  • ordningstal