Läroplanens upplägg

Läroplanen för grundskolan är indelad i två delar, den allmänna delen och ämnesdelen. I den allmänna delen redogörs för de riktlinjer grundskolorna ska arbeta enligt bl.a. värdegrund, samarbete, pedagogiska riktningar och bedömning behandlas. I ämnesdelen finns alla grundskolans läroämnen presenterade med syfte, centralt innehåll, mål och kunskapskriterier för alla årskurser.

Bilagor och utskrivbara versioner av läroplanen hittas under Utskrifter och bilagor.

Nedan hittar du tillhörande broschyrer till informationsfilmerna gällande grundskolans läroplan. Filmerna hittar ni längst ner i sidfoten.