Centralt innehåll

Tyska

Eleven ska få kännedom om levnadsförhållanden, kultur- och samhällsliv hos de som talar tyska. Eleven ska lära sig att förstå talad tyska, att muntligt använda språket i enkla vardagliga situationer, att läsa, förstå och skriva okomplicerad text. Undervisningen ska sträva till att eleven från början får lära sig ett så naturligt och korrekt uttal som möjligt med för språket karakteristisk betoning, rytm och intonation.

 • Substantiv
  • bestämd och obestämd artikel
  • singular och plural
 • Verb
  • presens av verb som följer ett regelbundet mönster och av haben och sein
  • perfekt av regelbundna verb
 • Pronomen
  • personliga i subjektsform
 • Räkneord
  • grundtal och ordningstal
 • Frågeord