Centralt innehåll

Franska

Eleven ska få kännedom om levnadsförhållanden, kultur- och samhällsliv hos de som talar franska. Eleven ska lära sig att förstå talad franska, att muntligt använda språket i enkla vardagliga situationer, att läsa, förstå och skriva okomplicerad text. Undervisningen ska sträva till att eleven från början får lära sig ett så naturligt och korrekt uttal som möjligt med för språket karakteristisk betoning, rytm och intonation.

 • Substantiv

  • bestämd och obestämd form i singular och plural

 • Verb

  • presens av första konjugationen och av être och avoir

 • Pronomen

  • personliga i subjektsform

  • possessiva i singular

 • Räkneord

  • grundtal

 • Grundläggande frågeord