Centralt innehåll

Ryska

Eleven får bekanta sig med hur livet kan se ut för olika ryskspråkiga jämnåriga på ryska språkområden. Eleven får lära sig att förstå talad ryska, att muntligt använda språket i enkla vardagliga situationer, använda det ryska alfabetet, läsa, förstå och skriva okomplicerad text. Undervisningen ska sträva till att eleven från början får lära sig ett så naturligt och korrekt uttal som möjligt med för språket karakteristisk betoning, rytm och intonation.

 • Substantiv

  • genus, singular (nominativ, prepositionalis) och plural (nominativ)

 • Adjektiv

  • genus, singular (nominativ) och plural (nominativ)

 • Verb

  • infinitiv, presens, preteritum och sammansatt futurum, att ha -uttryck

 • Pronomen

  • Personliga pronomen, possessiva pronomen, demonstrativa pronomen

 • Räkneord

  • Grundtal

 • Frågeord