Centralt innehåll

Franska

Eleven ska få kännedom om levnadsförhållanden, kultur- och samhällsliv hos de folk som talar franska. Eleven ska lära sig att förstå talad franska, att muntligt använda språket i enkla vardagliga situationer, att läsa, förstå och skriva okomplicerad text. Undervisningen ska sträva till att eleven från början får lära sig ett så naturligt och korrekt uttal som möjligt med för språket karakteristisk betoning, rytm och intonation.

 • Substantiv

  • genitiv

  • partitiv artikel

 • Verb

  • vanliga oregelbundna verb i presens

  • andra och tredje konjugationens verb i presens

  • passé composé

  • l’imparfait

  • futurum

  • imperativ

  • reflexiva verb

 • Adjektiv

  • komparation

  • placering och böjning

 • Pronomen

  • personliga pronomen som direktobjekt och indirektobjekt

  • possessiva

  • demonstrativa

 • Räkneord

  • ordningstal

 • Prepositioner

 • Negationer

 • Frågeord och frågekonstruktioner