Det åländska utbildningssystemet

Utbildningssystemet på Åland omfattar barnomsorg, grundskola och utbildning på gymnasialstadiet och på högskolenivå. Kommunen ansvarar för barnomsorg och grundskola medan landskapsregeringen ansvarar för Ålands gymnasium och Högskolan på Åland.

Åland har egen lag och läroplaner för barnomsorg och grundskola. För att stöda skolor och daghem att förverkliga lagens och läroplanernas intentioner kommer olika utbildningsfilmer med tillhörande foldrar tas fram. Filmerna hittar du i länken längst ner på sidan.